Kool


,

Esimesed andmed kooli kohta leiduvad 1766. aasta kirikuvisitatsiooni andmetest, kus on märgitud, et avati kool Omedus 10 õpilasega, ka 1775. aasta visitatsioonis kooli õpilaste arvuks 10. Samal ajal kontrolliti ka kodus õppivate laste lugemisoskust ja hinnang oli hea, kodus õppivaid lapsi kooliõpilaste nimekirja ei arvatud. 1786. aastal normeeriti kooliõpetaja palk: kuus vakka rukkeid, viis vakka otri ja neli puuda soola.

Koolielu elavnes 19. sajandi algul. 1804.aastal alustas Kodaveres teenistust pastorina Jakob Wilhelm Evert, kellest sai aktiivne koolide eest võitleja.

Omedu koolimaja 30-ndatel aastatel.

1810. aastal oli koolmeistriks Jaagu Tooma Jaan, õpetas lastele lugemist, katekismust, laulmist ja piibli salmisid.

1816. aastal kehtestati koolikohustus kõigile lastele.

Omedu kooli kohta kirjutati: kuulus Roela mõisa alla, koolimaja oli heas seisus, koolmeistriks Kingsepa Hindrik.

1834.aastal andis Evert aru kihelkonna õpilaste oskuste kohta. Osakavad õigesti ja selgesti veerida ja lugeda. 1 x 1 soravalt, katekismust ja kombeõpetust, tuntud laulude sõnu ja kirikulaule koraalipäraselt laulda. 1833. aastal alustatud kirjutamise ja arvutamise õpetamist.

1840-ndatel aastatel algas piirkonnas majanduslik langus ikaldusaastate ja epideemiate järel, vähenes elanikkond, meeleheitel vahetati usku.

1894.aastal oli koolmeistriks Paul Õunap, koolivanemaks K.Abramson

1898. aasta 11.oktoobril õnnistati sisse uus koolimaja koos palvemajaga.

1922/23 õppeaastal töötas 3-klassiline algkool 31 õpilase ja ühe õpetajaga.

Õpetajateks on olnud aastatel 1930-1962 Vase, Meos, Päll,Gustel Sihverman, Aleksander ja Alma Martensoo, August Kalme. Viimasteks õpetajateks enne kooli sulgemist olid Juta Nõmme ja Viktor Lillevel

Omedu Koolimaja 2005. a.

Valik pilte

Omedu kool 1898 – 1963

Omedu koolimaja 30-ndatel aastatel põllu poolt vaadates, taga on Peipsi

Omedu Haridusseltsi Õpiring “Lembi”, 1 detsember 1935

I rida vasakult: Rudolf Kalme, Agnes Kurss, Ella Jõgi, Ernst Kurss, Aino Voolas, Linda, Johannes Mägi (Kõrtsi)

II rida: Artur kalme, August Kallaste, Aino Mägi, Linda Annuk, Meeta Jõgi, Elmar mölder, Hedvig Annuk, August Kalme.

III rida: Voldemar Stamberg, Senny Mägi, Oskar Mägi, Elmar Voolas, Hilda Lümat, Aleksander Martensoo, Osvald Kalme, Alma Martensoo, Johannes Mägi, Loviisa Mägi.

Omedu Algkooli õpetaja Päll koos perega

Koolijuhataja A. Martensoo koos õpilastega

Omedu kooli juhataja Aleksander Martensoo, õpilased ja õpetaja Gustel Sihverman koolilõpu päeval

Omedu Algkooli juhataja Aleksander Martensoo koos abikaasaga Almaga Ranna koolis raadio teel jumalateenistust pidamas 30-ndal aastal.

Koolipere 1936 aasta kevadel

Koolijuhataja August Kalme ja õpilased pärastsõja aegsel perioodil

Õpilased koos August Kalmega

Omedu Haridusseltsi Õpiring “Lembi”, 1 detsember 1935

I rida vasakult: Rudolf Kalme, Agnes Kurss, Ella Jõgi, Ernst Kurss, Aino Voolas, Linda, Johannes Mägi (Kõrtsi)

II rida: Artur Kalme, August Kallaste, Aino Mägi, Linda Annuk, Meeta Jõgi, Elmar Mölder, Hedvig Annuk, August Kalme.

III rida: Voldemar Stamberg, Senny Mägi, Oskar Mägi, Elmar Voolas, Hilda Lümat, Aleksander Martensoo, Osvald Kalme, Alma Martensoo, Johannes Mägi, Loviisa Mägi.

Omedu Haridusseltsi juhatus 1935. aastal.

I rida vasakult: Voldemar Stamberg, Johannes Mägi, Rudolf Kalme, August …

II rida: August Kallaste, Elmar Mölder, Artur Kalme, Osvald Kalme, Johannes Mägi