Külapäevad


Külapäevasid korraldab Omedu külaselts. Seltsi asutamise mõte tekkis 1998. aasta talvel, mil hakati Omedu koolimajas koos käima Kodavere koguduse õpetaja jutlust kuulamas, 11. juulil sai teoks I Omedu külapäev, eestvedajateks olid Liia Ling, Heino Annuk ja Hele Ellermaa. Omedu endine koolimaja sai mälestustahvli, mille õnnistas Kodavere koguduse õpetaja Raigo Ojamets, paika sai ka esimene lipumast ja külarahvas sai kosutust koduõllest ja maitsta kalurite toodud suitsukala. Koolimaja ruumides toimus naiste käsitöönäitus-müük. Pidu oli ilus, süüdati suur lõke, tantsiti Saare külakapelli helide saatel, mängiti rahvamänge ja veeti köit.

Seltsi asutamiskoosolek toimus 20. veebruaril 1999, millest võtsid osa Leida Jõgi, Maie Paju, Hele Ellermaa, Linda Jõgi, Meeta Paju, Aino Martensoo, Juta Nõmme, Heldi Luts, Milli Oja, Irja Nõmme, Maie Eisen, Linda Mägi, Aarne Roio, Galina Roio. Koosolekul võeti vastu põhikiri ja valiti juhatuse liikmeteks Leida Jõgi, Maie Paju, Hele Ellermaa.

Seltsi tegevus ei ole aastatega vaibunud, kohtutakse kord kuus, kuulatakse Kodavere koguduse õpetaja Raigo Ojametsa jutlust, tähistatakse seltsi liikmete tähtpäevi, arutatakse järgmiste külapäevade kava, õpitakse laule-tantse.

II külapäev toimus 28. juulil 2001.

Eelnevalt oli toimunud konkurss „Kaunis kodu“, mille käigus vaatas Kasepää valla ja Omedu külaseltsi esindajatest koosnev komisjon üle pea kõik Omedu majapidamised, tehti ka fotod.

Külapäeval autasustati parimaid aukirjadega, kuulati tervitussõnavõtte Kasepää valla ja Jõgeva Maavalitsuse esindajatelt, Liia Mägi juttu Omedu ajaloost ja üleskutset mälestuste kogumiseks, Reet Laugaste ettekannet Peipsi järve elustikust, lauldi kaasa Virumaa meesteansambli ja lõõtspillimängijatega.

III külapäev toimus 16. juuli 2005.

Eelnevalt oli selts saanud toetust Kohaliku Omaalgatuse programmist, mille abil tehti korda spordiplats, tasandati, külvati muru, ehitati kiik ja välitualett.

Külapäeva ajal õnnistas külalipu Raigo Ojamets, sõna võtsid Kasepää vallavanem Jüri Vooder ja Omedu külavanem Lembit Mangulson. Hele Ellermaa esitles Omedu voldikut ja tänas koostamisele ja väljaandmisele kaasaaitajaid. Külapäevast ilmus kirjutis Vooremaas ja Peipsi Rannikus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IV külapäev toimus 21. juulil 2007.

Kavas on kohaliku poetessi Juta Nõmme luulekogu esitlus, küla näitemänguhuviliste esitluses näidend, fotonäitus, külakapelli esinemine. 2007. aastal seltsile loodud oma kodulehe esitlus ja Omedu küla videofilmile jäädvustamine.

V külapäev toimus 11. juulil 2009

Saame kokku 11. juulil kell 13 Omedu külaplatsil koolimaja juures. Veedame koos toredasti aega, heisates lipu, kuulates vallavanemalt uudiseid Omedu küla arendusplaanidest ja Mikk Sarve juttu teemal „Peipsirahva mõnusast minekust“, vaatame Omedu laulu- ja tantsutrupi ELUÕIED etendust “Unenägu” koos üllatusesinejatega.

Oleme rõõmsad ja naudime koosolemist, tantsime – laulame Siimusti kapelli saatel.

Kehakosutuseks koduõlu ja suupisted.

Uuemad külapäevad: