• Omedu külatalgud 7. mail 2016 kell 10

  Hea Omedu elanik!

  KUTSUME TEID OSALEMA OMEDU KÜLATALGUTEL

  7. MAIL 2016 KELL 10

  OMEDU KÜLAMAJA JUURES

  Kaasa võtta rehad!

  Omedu külaselts
  TALGUKOOD 160406008

 • Omedu VIII külapäev 25. juuli 2015

  Omedu VIII külapäev toimub 25. juulil algusega
  kell 13 külaplatsil.

  Päeva juhib Kaarel Tuvike.

  Kavas on tervitused Kasepää vallalt, õnnistussoovid kirikuõpetajalt, külla tulevad Mustvee kordoni piirivalvurid, esineb Ranna rahvamaja memmede tantsurühm Meelespea jpm.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Omedu külatalgud 2015

  Omed külatalgud toimuvad 02. mail 2015, algusega kell 10:00

  Asukoht: Jõgevamaa, Kasepää vald, Omedu, Omedu küla

  Tegevus: Lehtede riisumine, okste korjamine

  Kontakt: Hele Ellermaa, tel 56907677

  Talgukood: 150331007

 • Talgupäev 2. mail kell 10.00

  Omedu küla talgupäev toimub 2. mail algusega kell 10.00. Koristame külaplatsi vana koolimaja juures.

 • Omedu Külaseltsil valmis raamat "Omedu küla lood"

  Omedu Külaseltsil valmis VII Külapäevaks raamat “Omedu küla lood”.

  Raamatu väljaandmine sai teoks Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi Leader ja Kasepää valla toetusel. Omedu küla kohta kogutud andmed ja lood panid raamatusse kirja Eha Nõmm ja Hele Ellermaa, kujundas Merje Talistu.

  Uuendatud 25. jaanuar 2013: Raamatut on nüüd võimalik ka alla laadida.

 • Omedu VII külapäev – 13. juuli 2013

  Päevakava

  12.00 Avamine

  * Külavanema tervitus
  * Vallavanema tervitus
  * Külapäeva õnnistamine
  * Naaberkülade esindajate tervitus

  13.00 Heino Seljamaa lasteetendus Okasroosike koolimajas

  * Raamatu Omedu küla lood tutvustus
  * Ansambel „Eluõied“ ja Juta Nõmme luuletused
  * Orkester „Hällist hauani“
  * Ansambel „Eluõied“ ja Juta Nõmme luuletused

  Koolimajas avatud fotonäitus Omedu inimestest – jäädvustajad fotogrupp Hetkepüüdjad

   

  Suupisteid pakub: Omedu Külaselts
  Külapäeva toetab:
  Kasepää Vallavalitsus
  Mihhail Guž


  Pidu kestab kuni pidulistel jaksu jätkub!

 • Tiheda külaväljakule lõkkeplatsi ehitamine ja lõkkeplatsi ümber pinkide paigaldamine

  Omedu Külaselts MTÜ esitas projektitaotluse “Tiheda külaväljakule lõkkeplatsi ehitamine ja lõkkeplatsi ümber pinkide paigaldamine“ Kohaliku omaalgatuse programmile kevadel 2013, et projektist saadud toetuse abiga hakata edasi arendama Tiheda külaväljakut, mis asub Sõpruse tn 84// Söökla ja Sõpruse tn 86// Tiheda koolimaja järvepoolsel alal. Tiheda külaväljakul puudub hetkel lõkketule tegemise võimalus. Projekti abil saab krundi põhjaossa, Peipsi järve kaldale rajatud lõkkeplats mille ümber paigaldatakse pingid. Tuleohutuse tagamiseks saab lõkkeplats ümbritsetud maakividega, lõkkeplatsi ümber saab paigaldatud ohutusse kaugusesse tuleasemest ringikujuliselt 8 istepinki.

  Lõkketule süütamise võimalus on oluline, et erinevatel sündmustel, mis toimuvad Tiheda laululaval oleks võimalik jahedatel suveõhtutel sooja saada, samuti pakub elav tuli esteetilist naudingut nii silmale kui hingele.

  Lõkkeplatsi ja pinkide ehitamisel lähtutakse Arhitektuuribüroo Tahukas OÜ poolt koostatud arhitektuurilisest põhiprojektis.

  Väljakule on juba paigutatud istepingid pealtvaatajatele ja teostatud betoonitööd, paigaldatud elektrisüsteem st on lõpule viidud Tiheda külaväljaku ja laululava I etapi ja II etapi ehitamine. Tänaseks on koostatud Tiheda külaväljaku detailplaneering. Korrastatud on külaplatsi väljakuala ja kindlustaud maakividega Peipsi järve äärne ala. Suvel 2013 haljastatakse Tiheda külaplats, sest hetkel on ala tuultele liialt avatud, lage ja ilmetu.

  Tiheda külaväljak ja laululava saab olema igaaastaselt kasutuses jaanipäeva, ivani päeva ja teiste suursündmuse nagu Kalevipoja kala- ja veefestivali toimumise kohana. Lisaks toimus külaplatsil 2009.aastal Peipsi äärsete maakondade tantsu – ja laulupidu. 2012. aastal toimus Tiheda külaväljakul maakondliku tähtsusega suursündmus, Jõgevamaa memme-taadi tantsu- ja laulupidu. Tiheda külaplatsil peeti suvel 2012 tantsuõhtuid ja laululaval andis oma külalisetenduse Vana Baskini teater. Kõikide nende ürituste toimumiskohaks on Tiheda külaväljak ja laululava ning seda ümbritsev haljasala. Ümbrusega harmoneeruv külaplats on rõõmuks nii kohalikele elanikele kui ka piirkonda külastatavatele turistidele ja külalistele. Ühise eesmärgi saavutamine tugevdab kogukonna liikmete koostöövõimekust. Paraneb elukeskkond maal.

  Omedu Külaselts tagab loodud väärtuste heaperemeheliku kasutuse ja nõuetele vastava hoolduse. Külaselts hoolitseb, et rajatud ehitised on terved, turvalised ja hooldatud.