• Omedu VII külapäev – 13. juuli 2013

  Päevakava

  12.00 Avamine

  * Külavanema tervitus
  * Vallavanema tervitus
  * Külapäeva õnnistamine
  * Naaberkülade esindajate tervitus

  13.00 Heino Seljamaa lasteetendus Okasroosike koolimajas

  * Raamatu Omedu küla lood tutvustus
  * Ansambel „Eluõied“ ja Juta Nõmme luuletused
  * Orkester „Hällist hauani“
  * Ansambel „Eluõied“ ja Juta Nõmme luuletused

  Koolimajas avatud fotonäitus Omedu inimestest – jäädvustajad fotogrupp Hetkepüüdjad

   

  Suupisteid pakub: Omedu Külaselts
  Külapäeva toetab:
  Kasepää Vallavalitsus
  Mihhail Guž


  Pidu kestab kuni pidulistel jaksu jätkub!

 • Tiheda külaväljakule lõkkeplatsi ehitamine ja lõkkeplatsi ümber pinkide paigaldamine

  Omedu Külaselts MTÜ esitas projektitaotluse “Tiheda külaväljakule lõkkeplatsi ehitamine ja lõkkeplatsi ümber pinkide paigaldamine“ Kohaliku omaalgatuse programmile kevadel 2013, et projektist saadud toetuse abiga hakata edasi arendama Tiheda külaväljakut, mis asub Sõpruse tn 84// Söökla ja Sõpruse tn 86// Tiheda koolimaja järvepoolsel alal. Tiheda külaväljakul puudub hetkel lõkketule tegemise võimalus. Projekti abil saab krundi põhjaossa, Peipsi järve kaldale rajatud lõkkeplats mille ümber paigaldatakse pingid. Tuleohutuse tagamiseks saab lõkkeplats ümbritsetud maakividega, lõkkeplatsi ümber saab paigaldatud ohutusse kaugusesse tuleasemest ringikujuliselt 8 istepinki.

  Lõkketule süütamise võimalus on oluline, et erinevatel sündmustel, mis toimuvad Tiheda laululaval oleks võimalik jahedatel suveõhtutel sooja saada, samuti pakub elav tuli esteetilist naudingut nii silmale kui hingele.

  Lõkkeplatsi ja pinkide ehitamisel lähtutakse Arhitektuuribüroo Tahukas OÜ poolt koostatud arhitektuurilisest põhiprojektis.

  Väljakule on juba paigutatud istepingid pealtvaatajatele ja teostatud betoonitööd, paigaldatud elektrisüsteem st on lõpule viidud Tiheda külaväljaku ja laululava I etapi ja II etapi ehitamine. Tänaseks on koostatud Tiheda külaväljaku detailplaneering. Korrastatud on külaplatsi väljakuala ja kindlustaud maakividega Peipsi järve äärne ala. Suvel 2013 haljastatakse Tiheda külaplats, sest hetkel on ala tuultele liialt avatud, lage ja ilmetu.

  Tiheda külaväljak ja laululava saab olema igaaastaselt kasutuses jaanipäeva, ivani päeva ja teiste suursündmuse nagu Kalevipoja kala- ja veefestivali toimumise kohana. Lisaks toimus külaplatsil 2009.aastal Peipsi äärsete maakondade tantsu – ja laulupidu. 2012. aastal toimus Tiheda külaväljakul maakondliku tähtsusega suursündmus, Jõgevamaa memme-taadi tantsu- ja laulupidu. Tiheda külaplatsil peeti suvel 2012 tantsuõhtuid ja laululaval andis oma külalisetenduse Vana Baskini teater. Kõikide nende ürituste toimumiskohaks on Tiheda külaväljak ja laululava ning seda ümbritsev haljasala. Ümbrusega harmoneeruv külaplats on rõõmuks nii kohalikele elanikele kui ka piirkonda külastatavatele turistidele ja külalistele. Ühise eesmärgi saavutamine tugevdab kogukonna liikmete koostöövõimekust. Paraneb elukeskkond maal.

  Omedu Külaselts tagab loodud väärtuste heaperemeheliku kasutuse ja nõuetele vastava hoolduse. Külaselts hoolitseb, et rajatud ehitised on terved, turvalised ja hooldatud.

 • VII Omedu külapäev toimub 13. juulil 2013 kell 12

  VII Omedu külapäev toimub 13. juulil 2013 algusega kell 12 Omedu vana koolimaja juures.

  Kava ja esinejead anname teada hiljem.

 • Talgupäev 1. mail kell 11

  Omedu küla talgupäev toimub 1. mail algusega kell 11. Koristame külaplatsi vana koolimaja juures.

  Talgupäeva pildid

 • Peipsiveere programm 2013

  Edastame info Peipsiveere programmi kohta.

  Tartu Maavalitsuses on alanud eeltaotluste vastuvõtt Peipsiveere programmi 2013. aasta tegevuskava koostamiseks. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 15. mai 2013

  Programmi eesmärk on kaasa aidata Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilimisele läbi ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise, piirkonna turunduse ning Peipsi järve atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesisema kasutamise.

  Programmi raames rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:

  – noorte ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Peipsiveere piirkonnas tegutsevate ettevõtetega;
  – ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine;
  – Peipsiveere piirkonna mainekujunduslik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega;
  – Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine;
  – investeeringud programmi sihtpiirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

  Programmipiirkond on Alajõe, Iisaku, Lohusuu, Tudulinna, Kasepää, Pala, Alatskivi, Peipsiääre, Vara, Võnnu, Meeksi ja Piirissaare vald ning Mustvee ja Kallaste linn.

  Taotlusi võivad esitada programmipiirkonna omavalitsusüksused, samuti piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad organisatsiooni põhikirjaliste tegevuste hulka.

  Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on kätte saadavad Tartu Maavalitsuse kodulehelt 

  Kel on huvi taotleda toetust Peipsiveere programmist, siis infopäevad taotlejatele toimuvad: http://tartu.maavalitsus.ee/et/peipsiveere-programm

  25. aprillil kell 11.00 Mustvee kultuurikeskuse galerii ruumis
  26. aprillil kell 11.00 Tartu Maavalitsuse IV korruse saalis. Lisaks tutvustab ennast ka Tartu Ärinõuandla.
  29. aprillil kell 14.00 Iisaku vallamajas. Lisaks tutvustab ennast ka Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

  Mustvee infopäeval on kohal ka Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse konsultandid, soovi korral on võimalik kohapeal saada kohe oma projektiideele nõustamist.

  Kontakt:
  Kersti Kurvits
  SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
  kodanikeühenduste konsultant
  tel 776 8063, 520 8423
  kersti.kurvits@jaek.ee
  www.jaek.ee

 • "Teeme ära!" talgupäevad 5. mail 2012

  Omedu Külaselts võtab osa talgupäevast “Teeme ära!” 5. mail.

  Kogunemine kell 12 Omedu külamaja juures, koristame külamaja ümbrust ja külaplatsi, pakume talgusuppi ja külamajaga tutvumist.

  NB! Vihmase ilma korral lükkub talgupäev edasi.
  Täpsem info:
  Leida Jõgi tel. 58133663 ja
  Hele Ellermaa tel. 56907677

 • Omedu VI külapäev toimus 16.07.2011

  Omedu VI külapäev toimus 16. juulil 2011. Päeva avas külavanem Lembit Mangulson, osavõtjaid tervitasid Kasepää vallavanem Jüri Vooder, Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, Riigikogu liige Aivar Kokk ja naaberkülade esindajad. Külapäeva õnnistas Kodavere koguduse õpetaja Raigo Ojamets. Kokkutulnutele esinesid Omedu külaseltsi näitetrupp”Eluõied” ja Nissi valla ansambel “Laululust”. Külamajas oli vaadata 15. mail toimunud fotogrupi “Hetkepüüdjad” Omedu külaelanike pildistamisretke tulemusena valminud fotoalbum.

 • Omedu VI külapäev 16. juulil

  Omedu VI külapäev toimub 16. juulil algusega kell 13 Omedu vana koolimaja juures. Päevakavast anname teada esimesel võimalusel.

  Oodatud on kõik praegused ja endised külaelanikud ja Omedu sõbrad. Meelelahutust pakub Nissi valla ansambel “Laululust” Merike Kiiseli juhatusel ja Omedu Külaseltsi naised

 • Algab Omedu silla remont

  Alatest augustist on kuni oktoobri lõpuni remondiks suletud Omedu sild.

  Omedu sild on 69 m pikk ja selle remont läheb maksma orienteeruvalt 7,2 miljonit krooni.

  Allikas: http://www.tartupostimees.ee/?id=157871

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA